ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ


Για να πάρετε οποιοδήποτε πιστοποιητικό εκδίδει ο Δήμος απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, οδός Χαρ. Τρικούπη 10, 1ος όροφος. Επίσης μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ