============================================= -->

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ