ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ 11 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ, 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 & ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ, 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Αγρινίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ