ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΓΚΑΤΕΛΛΗΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ


Απευθυνθείτε στη Δημοτική Αστυνομία Γ. Καραππαπά 7, 1ος όροφος και  στα τηλ. 26413-64400 ή στο 15194

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ