ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΣΗ


Για να υποβάλλετε ένσταση για κλήση που έχετε δεχθεί από τη Δημοτική Αστυνομία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δημοτική Αστυνομία, οδός  Γ. Καραππαπά 7, 1ος όροφος. Κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης παράβασης (κλήση).

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ