ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Μελέτης Αποτυπώσεων και Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αγρινίου


Δείτε εδώ την διακήρυξη

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης

Δείτε εδώ το ΤΕΥΔ.DOC

Δείτε εδώ ΤΕΥΔ.PDF

Δείτε εδώ το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε κάτωθι την Προεκτίμηση ΑμοιβήςΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ