ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αγροδιατροφική Σύμπραξη- Κατάθεση Προγράμματος


‘Κατάθεση Προγράμματος "Enjoy its from Europe",’

            Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη  ΠΔΕ θα καταθέσει πρόγραμμα "Enjoy its from Europe", με Ισπανούς εταίρους και καλεί τις επιχειρήσεις που παράγουν κι εμπορεύονται φέτα ΠΟΠ και λάδι ΠΟΠ/ΠΓΕ να συμπληρώσουν το συνημμένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να αποτυπωθεί το προφίλ των επιχειρήσεων οι οποίες επί της αρχής ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προτεινόμενο πρόγραμμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή του αρχικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να είναι δυνατή η πρόταση συγκεκριμένων δράσεων, προϋπολογισμού και αγορών για την υπό σχεδιασμό πρόταση.

Η συμπλήρωση και επιστροφή  του ερωτηματολογίου είναι  έως τη Δευτέρα 09/03/2020, προκειμένου να γίνει έγκαιρα η απαραίτητη επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων.

Στοιχεία Εποικοινωνίας :

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, ΤΚ 26443 Πάτρα

E-mail: agrodiatrofi.pde@gmail.com

Τηλ.: 2613-613250

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ