ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αναστολή λειτουργίας ΚΔΑΠ


Oι δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης   Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και συγκεκριμένα το ΚΔΑΠ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ, ΚΔΑΠ ΦΑΝΤΑΣΙΑ,  το ΚΔΑΠ Δ.Ε. Παραβόλας και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με  Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α.) Δ. Αγρινίου, εντάσσονται στις πάσης φύσεως εξωσχολικές δομές εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για τις επόμενες 14 ημέρες  δηλ. μέχρι  τις 24/3/2020.Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ