ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ανακοίνωση - Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας


Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει τους δικαιούχους ότι:

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», παρατείνεται:

  • Για ένα (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ)», η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους
  • Για ένα (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του «Επιδόματος Στέγασης» έως και 30/4/2020 η οποία έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους
  • Για τρεις (3) μήνες η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης «Επιδόματος Γέννησης», από 1/3/2020 έως και 30/4/2020
  • Για τρεις (3) μήνες η καταβολή της προνοιακής παροχής (Προνοιακά Επιδόματα) σε όσους δικαιούχους των οποίων οι αποφάσεις ΚΕΠΑ λήγουν ως 30/03/2020 και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο ΚΕΠΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2641048747 & 2641046990Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ