ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων


Ο Δήμος Αγρινίου υπενθυμίζει ότι στις  08 /05 /2020  λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων  στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  υποβάλουν την αίτησή τους, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ email idox@agrinio.gr, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και _8-5-2020.

 Η άσκηση πρακτικής των υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου θα ξεκινήσει στις 15-5-2020 και θα λήξει στις 14-11-2020. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τηλέφωνο:  2641360420 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ