ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΑΚ


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΑΚ) ΔΗΜΟΥ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ».   Ο Δήμος Αγρίνιου, για τις ανάγκες  φύλαξης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Δήμου  Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση σε ιδιώτη της σύμβασης με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.849,60€ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ