ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ανακοίνωση για την Προκήρυξη Προσλήψεων Στο Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"


Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο  Σπίτι” , στο Τεύχος ΑΣΕΠ αρ15 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για την 4Κ/2020 Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της Χώρας.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)  368θέσεις 
  • Τεχνολογικής (Τ.Ε.) 730 θέσεις
  • Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) 634 θέσεις
  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 1177 θέσεις.

 Η Προκήρυξη ορίζει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, ως ακολούθως:

- Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και

Λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

- Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Αρχίζει στις 18 Ιουνίου2020 ημέρα Πέμπτη και

Λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

 Στις 100 σελίδες της Προκήρυξης περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες για:

- την κατανομή των θέσεων ανά Δήμο και ειδικότητα,

- τα απαιτούμενα προσόντα,

- την υποβολή των Αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά,

- τα κριτήρια κατάταξης,

- τη διαδικασία επιλογής,

- το διορισμό,

καθώς και όλες οι προθεσμίες για όλα τα στάδια της διαδικασίας.Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ