ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διατηρούμε τους χώρους έξω και γύρω από τους κάδους καθαρούς


Ο Δήμος Αγρινίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοτών για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, υπενθυμίζει ότι :

• Τα οικιακά απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε καλά δεμένους ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους πρέπει, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, να έχουν τοποθετήσει στον κάδο μηχανικής αποκομιδής.

• Δεν αφήνουμε τις σακούλες απορριμμάτων ανοικτές ή μισάνοικτες.

• Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και γύρω από αυτούς.

• Σε περίπτωση που ο κάδος είναι ήδη γεμάτος αναζητούμε κοντινό κάδο με διαθέσιμο χώρο ή κρατάμε τη σακούλα στο σπίτι για μια ακόμη ημέρα.

• Δεν επιτρέπονται υγρά απόβλητα ή απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση στον κάδο ή ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στον κάδο ή ζημιά σε οποιοδήποτε σημείο ή μηχανισμό του κάδου (π.χ. κολλώδεις ή τοξικές ουσίες, μέταλλα, πέτρες κ.α.).

• Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται ογκώδη απορρίμματα όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές ή παλιά στρώματα.

• Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται άχρηστα υλικά από ανακαινίσεις και κατεδαφίσεις, προϊόντα εκσκαφών, κουφώματα, κλπ. Εκτός των άλλων, όταν στους κάδους απορριμμάτων βάζουμε τέτοια υλικά, προκαλούνται προβλήματα και φθορές στους κάδους και τα απορριμματοφόρα και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του προσωπικού καθαριότητας.

• Τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα και ογκώδη κλαδέματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Υπηρεσία Καθαριότητας (τηλ: 15194 - χωρίς χρέωση).

• Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ. που έχουν μικρό όγκο και βάρος, συσκευάζουνται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να τοποθετούνται εντός των κάδων απορριμμάτων.

• Απαγορεύεται η μετακίνηση των κάδων από τα σημεία που έχουν τοποθετηθεί από τα συνεργεία του Δήμου.

• Οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες (από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα κ.λ.π) θα πρέπει να τοποθετούνται στα ειδικά σημεία ανακύκλωσης, δηλαδή στους μπλε κάδους, σε ειδικούς μπλε κωδωνόσχημους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού.

Παρακαλούμε τους δημότες για την κατανόηση τους και υπενθυμίζουμε την υποχρέωση για την τήρηση του Κανονισμού Καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα με βάση τον Κανονισμό Καθαριότητας (100-300 ευρώ με διπλασιασμό σε περίπτωση υποτροπής ή ανάλογα με το μέγεθος της ρύπανσης).

Η Καθαριότητα και η προστασία του Περιβάλλοντος είναι Πολιτισμός, είναι Υγεία και απαιτεί την συμβολή όλων μας.  Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ