ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων .


Ο Δήμαρχος  Αγρινίου  προκηρύσσει, ύστερα από την 167/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (6ΕΓΕΩ65–ΥΝ4),  ανοικτό, άνω των ορίων διαγωνισμό για την προμήθεια  τριών(3) απορριμματοφόρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 590.000,00 Ευρώ με  ΦΠΑ 24%.

Δείτε τα αρχεία:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ