ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόσκληση για την 11η/2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγρινίου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αναστασιάδη 1, την 2α  Οκτωβρίου 2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00, σε  συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Προτάσεις Κοινότητας Αγρινίου για την εκπόνηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2021.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας προσωρινής εγκατάστασης ψυχαγωγικής δραστηριότητας (ΤΣΙΡΚΟ ΧΩΡΙΣ ΖΩΑ), σε τέντα.

      3. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων.Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ