ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ένταξη έργου "Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου"


 Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το σημαντικό έργο της  ««Κατασκευής Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου»   το οποίο  εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το έργο προϋπολογισμού   901.716,00 €   προβλέπει την τοποθέτηση  τριών  «Πράσινων Σημείων»  σε κατάλληλες θέσεις ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ολόκληρου του Δήμου. Τα «Πράσινα Σημεία» έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την εισαγωγή σύγχρονων ορθών πρακτικών στην καθημερινή συμπεριφορά των πολιτών και των φορέων, σε σχέση με τα απορρίμματα.

Τα πράσινα σημεία  είναι:

  • Στο Ανατολικό Αγρίνιο (προς Καμαρούλα) το οποίο θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή του Ανατολικού Δήμου καθώς και τις τοπικές Κοινότητες Καμαρούλας, Άγιου Νικόλαου, Κοκκινοπύλιων, Παραβόλας, Νέας Αβόρανης και Καινούργιου  με εξυπηρετούμενο πληθυσμός  περίπου 30.000 κατοίκων.
  • Το έργο του Πράσινου Σημείου (ΠΣ) Νοτίου Αγρινίου (κοντά στο ΚΤΕΛ) το οποίο θα εξυπηρετεί τη Νότια περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου, τις Δημοτικές Κοινότητες Παναιτωλίου και Μακρυνείας και γενικότερα  την ευρύτερη περιοχή του Νότιου - Νοτιοδυτικού Δήμου Αγρινίου. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός  περίπου 40.000 κατοίκων.
  • Το έργο του Πράσινου Σημείου (ΠΣ) στη Δ.Ε. Νεάπολης το οποίο θα εξυπηρετεί τη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης καθώς και την ευρύτερη Βόρεια περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου. Εξυπηρετούμενος πληθυσμός 30.000 περίπου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου πρόκειται για ένα έργο πνοής που σχετίζεται άμεσα με την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος ως καθημερινή συνήθεια και πρακτική των πολιτών:

«Το έργο εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό  μας  για  υλοποίηση δράσεων  με πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

 Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί η συντονισμένη προσπάθεια  των προηγούμενων  ετών αποδίδει  καρπούς. Με τεκμηριωμένες  προτάσεις και ξεκάθαρο όραμα βαδίζουμε προς την υλοποίηση του συνολικού σχεδίου μας για τον Δήμο».

 

 Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ