ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου


Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ
1 ΣΑΤΑ 2021 1.330.590,00
2 Χ.Υ. ΣΑΤΑ 832.814,10
3 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΟΣΚ 1.011.500,49
4 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2021 336.750,00
5 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 24.800,00
6 Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 442.950,33
7 ΔΕΥΑΑ 156.773,10
8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 97.291,93
9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 635.495,35
10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.237.724,58
11 ΔΕΣΜΗΕ 109.346,02
12 ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00
13 Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 103.720,00
14 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 6.887.540,00
15 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 21.000,50
16 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 56.765.728,66
ΣΥΝΟΛΟ 70.094.025,06

 

Η ένταξη των έργων «Κατασκευή Πράσινων Σημείων» προϋπολογισμού 901.716  €

και «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων»  προϋπολογισμού 109.000 ευρώ  ήρθαν μετά τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος  και θα εγγραφούν στην Αναμόρφωση του Δεκεμβρίου διαμορφώνοντας το Τ.Π.  στα 71.104.741,06 €. Τα έργα της ΔΕΥΑΑ   ανέρχονται στο ποσό των  36.347.719.,92 € ενώ εντός του 2021 θα υποβληθούν τα υπόλοιπα έργα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  προϋπολογισμού 30.640.000 ευρώ.

 

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου,  στο Δήμο Αγρινίου το 2021,  θα εκτελεστούν συνολικά έργα  107.452.460, 98 ευρώ.

 

«Πολλαπλασιάζουμε τα έργα, πολλαπλασιάζουμε  τα οφέλη για τους δημότες μας.

Αλλάζουμε προς το καλύτερο την εικόνα του Αγρινίου.

Και αυτή είναι μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια. Με χαρά ακούμε τα θετικά σχόλια για την τεχνογνωσία του Δήμου Αγρινίου και την αξία των μελετών και των έργων που υλοποιούμε.

Σε μια δύσκολη χρονιά για όλη τη Χώρα καταφέραμε να σχεδιάσουμε ένα, υψηλών προδιαγραφών, τεχνικό  πρόγραμμα. Στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων  προς όφελος των δημοτών με έργα  που βελτιώνουν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητά τους. Η διάθεση  μας είναι ενωτική. Συνθέτουμε δυνάμεις, οράματα και ιδέες », ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

 

Τα  νέα έργα αγγίζουν το ποσό των 47.698.777,45 € και τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ποσό των  21.260.487,51 €.

Έχουν εγκριθεί έργα ύψους 4.233.125 ευρώ από τα προγράμματα Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο και Α. Τρίτσης και 1.515.562 ευρώ για μια σειρά τεχνικών έργων μεταξύ αυτών η συντήρηση και επισκευή σχολείων και  έργα οδοποιίας ενώ έχουν υποβληθεί προτάσεις  ύψους  2.633.480 €  για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

 Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ