ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2021


Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών  του  Δήμου Αγρινίου οικονομικού έτους 2021.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου  ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός υποβλήθηκε ισοσκελισμένος  και  εγκρίθηκε χωρίς καμία παρατήρηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας:

«Είναι ένας ρεαλιστικός και κοστολογημένος προϋπολογισμός που αποπνέει  ορθολογική διαχείριση και αναπτυξιακή προοπτική. Φέτος καλούμαστε να λειτουργήσουμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον λόγω της πανδημίας και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους δημότες μας. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη χρονιά πετύχαμε έναν αναβαθμισμένο προϋπολογισμό, ποιοτικά και ποσοτικά, σε σχέση με το 2020. Παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το 2021 με τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.  Και, ας μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι οι  αριθμοί λένε την αλήθεια. Πρόκειται για έναν σπουδαίο προϋπολογισμό με ένα τεράστιο Τεχνικό Πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι κινηθήκαμε με γνώμονα τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών, με δράσεις που συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από παρεμβάσεις και  καινοτόμα έργα. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τους υπαλλήλους του Δήμου για τη σκληρή προσπάθεια.  Αποδείξαμε στην πράξη ότι, με σκληρή δουλειά και πρόγραμμα, με χρηστή διαχείριση και σωστή ιεράρχηση στόχων μπορούμε να πετύχουμε πολλά και σημαντικά. Η μάχη για ένα καλύτερο Δήμο θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα με στόχο το συμφέρον των Αγρινιωτών».

 ΓΕΝΙΚΗ   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

 ΕΣΟΔΑ 2021     ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΕ ΑΞΙΑ σε €
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19.788.352,50
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 69.815.862,50
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2.369.391,79
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.616.423,31
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.908.639,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.492.687,90
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 114.991.357,00
ΕΞΟΔΑ  2021  ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΕ ΑΞΙΑ σε €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 27.087.357,79
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 70.687.171,69
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 16.581.851,80
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 634.975,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 114.991.357,00
     Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ