ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πιλότος διεπαφής πολίτη


Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε η Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ στην Ενιαία

Ψηφιακή Πύλη, για τα 50 ΚΕΠ που συμμετέχουν πιλοτικά.

Παρακαλούμε, για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας στο ΚΕΠ, να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο  από  ΕΔΩ:Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ