ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”


Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ” Εκτιμώμενης αξίας  1.767.234,89 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΥΔΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 01ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 02ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΤΕΥΣΗΣΧΕΔΙΑ Η_ΜΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ