ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Απάντηση ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ


Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Καλαμπαλίκης απαντώντας σε ανακοίνωση του κ. Νίκου Καζαντζή ανέφερε: «Είναι γνωστή η εμμονή του πρώην Αντιδημάρχου, από τη στιγμή που παύτηκε από τα καθήκοντά του, να ζητά τις παραιτήσεις των υπολοίπων πρώην συναδέλφων του και μάλιστα για ζητήματα ξεκάθαρα.

Η "σοβαρή καταγγελία" του Ν. Καζαντζή αφορά δέκα παραστατικά, αναρτημένα στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", αμέσως με την έκδοσή τους. Τι αλήθεια ανακάλυψε ο κ. Καζαντζής. Κάτι που είναι απόλυτα διάφανο και δημοσιοποιημένο; Αλλά ως συνήθως ανακαλύπτει θησαυρούς που αποδεικνύονται άνθρακες.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου ως Αντιδήμαρχος, όπως είχα υποσχεθεί, ανέστειλα όλες τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες θέτοντας ως προτεραιότητα το θεσμικό μου ρόλο. Αμέσως μετά τον ανασχηματισμό, ο γιος μου επανέφερε την λειτουργία του συνεργείου ως αντιπρόσωπος της εταιρείας SCANIA. Και για μεγάλο διάστημα  δεν είχε ανατεθεί στο συνεργείο καμία εργασία επισκευής από το  Δήμο Αγρινίου. Στην πορεία προέκυψε η ανάγκη συντήρησης του νέου σύγχρονου απορριμματοφόρου SCANIA το οποίο καλυπτόταν από εγγύηση. Είναι αυτονόητο ότι η συντήρησή του γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο που είναι και το μοναδικό στην περιοχή. Ταυτόχρονα τα λοιπά οχήματα SCANIA του δήμου έχρηζαν εξειδικευμένης συντήρησης λόγω παλαιότητας.  Ο κ. Καζαντζής αποκρύπτει σκόπιμα  ότι τα ποσά αυτά  αφορούν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ότι τα μικρότερα ποσά αφορούν σε συντήρηση αυτοκινήτων  κυρίως  SCANIA.
Συμπερασματικά, η  συντριπτική πλειοψηφία των παραστατικών αφορούν επισκευές σε αυτοκίνητα  μάρκας SCANIA.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο  κ. Καζαντζής γνωρίζει πολύ καλά και σκόπιμα αποκρύπτει, το γεγονός ότι η  πλειοψηφία των οχημάτων του Δήμου συντηρείται και επισκευάζεται στα υπόλοιπα συνεργεία της περιοχής  με το κόστος συντήρησης να ανέρχεται σε  ποσά πολλαπλάσια, σχεδόν πενταπλάσια, από αυτά του συνεργείου scanwest service.

Είναι προφανές ότι ηθελημένα βάλλει εναντίον μου με διάθεση εμμονική αδυνατώντας  να κρύψει την προσωπική του πικρία για την πολιτική απομόνωσή του”.


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
26-11-2020 Πρόσκληση για την 23η/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.
26-11-2020 Πρόσκληση για την 13η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
26-11-2020 Μετρήσεις από τη ΔΕΥΑΑ
24-11-2020 Ένταξη έργου "Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου"
24-11-2020 Πρόσκληση για την Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (Άρθρο 118, Παρ.5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
23-11-2020 Πρόσκληση για την 1η/2020 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
23-11-2020 Κρούσμα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων
21-11-2020 Δήλωση Δημάρχου Αγρινίου για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων
21-11-2020 Ανακοίνωση ΔΕΥΑΑ - Βλάβη αγωγού Μακρυνείας
22-11-2020 Δημοσιοποίηση της 6ης τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 (Β’4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ