ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκποίησης κινητών πραγμάτων ΔΑΚ Αγρινίου


  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αγρίνιο 17/12/2018

           ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 60390

  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση      : Παλαμά & Μαβίλη 6

                          301 31  Αγρίνιο

Πληροφορίες : Χρήστος Λιάπης

Τηλέφωνο       : 2641360265

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

O Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:

  1. Την 347/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
  2. Την 295/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου,
  3. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81,

Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική, δημοπρασία, η εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου (όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου «Μιχάλης Κούσης»).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου την 3η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη από 11:00 μέχρι 12:00 μ.μ.

Το κατώτατο όριο προσφοράς καθορίστηκε στο ποσό των 140,00 € ανά τόνο σιδήρου.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 50,00 €.

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου και περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους παρέχονται από το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6 – 2ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Χρήστος Λιάπης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360265).

Ο Αντιδήμαρχος

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Φαρμάκης

295/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - 347.89 KB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 139.57 KBΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ