ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020


Εκδόθηκε η περίληψη της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης (αρ. πρωτ.: 592/23-1-2019) – (ΑΔΑ: 6Α8Υ4653ΠΓ-1ΘΦ )που αφορά το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» από το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων/ Γενική γραμματεία αγροτικής πολίτικης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων/Ειδική υπηρεσία εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 (29/1/2019) Δείτε το σχετικό αρχείο - 532.22 KBΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ