ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δράση Ακτίνας Εθελοντισμού


Η Ακτίνα Εθελοντισμού του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με τον

Πολιτιστικό Σύλλογο Αβορανιτών, τον Φιλοπρόοδο Πολιτιστικό Σύλλογο Αβορανιτών -Λιβαδακιωτών και εθελοντές της περιοχής αναλαμβάνουν πρωτοβουλία την Κυριακή 17 Μαρτίου και καθαρίζουν το δρόμο από το

1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αγρινίου -Θέρμου (θέση  LIDL) έως 3ο χλμ  γέφυρα Αβόρανης.

Ώρα συγκέντρωσης  10.45 (θέση  LIDL).

   Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ