ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων


Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ. 101/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό άνω των ορίων την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗDIEKRINISIΜάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ