ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Διάθεση Προϊόντων που θα Προβληθoύν στην 3η Αναπτυξιακή Έκθεση Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου


O Δήμος  Αγρινίου θα συμμετάσχει με περίπτερο στην 3η Αναπτυξιακή έκθεση Υπηρεσιών και Προϊόντων που διοργανώνεται από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στις 20-23 Σεπτεμβρίου 2018. Προκειμένου να αναδειχτούν και να προβληθούν προϊόντα τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων ο  Δήμος προτίθεται να φιλοξενήσει στο περίπτερό του επιχειρηματίες και παραγωγούς  (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση). Όσοι επιθυμούν να προβληθούν θα πρέπει να διαθέσουν τυποποιημένα προϊόντα και ενημερωτικό υλικό. Τηλέφωνα επικοινωνίας : Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης Διευθύντρια,  κ.  Χριστίνα Τσιχριτζή   2641363451 Τμήμα  Τουρισμού,  κ.  Φωτεινή Τσινιά   2641364404     Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την  Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου σε χώρο που θα υποδειχθεί μετά από συνεννόηση.Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ