ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Παρακαλώ Περιμένετε ....

Πρόσκληση για την 20η/2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.


Πρόσκληση για την 20η/2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. PROSKLISH


ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
28-05-2024 Πρόσκληση για την 3η/2024 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου.
28-05-2024 Παράταση για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο εθνικό μητρώο
28-05-2024 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. στο Αγρίνιο
28-05-2024 Αποτελέσματα Περιφερειακού Πρωταθλήματος Βορειοδυτικής Ελλάδας Μπριτζ
27-05-2024 Επίσημο Μνημόσυνο
27-05-2024 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μουσικοί)
27-05-2024 Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2024
27-05-2024 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών
27-05-2024 Δράση Ενημέρωσης στο ΚΑΠΗ
27-05-2024 Επίσκεψη Πρωθυπουργού στο Αγρίνιο

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
ΕΣΠΑ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ