Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Σκοπός των ΚΑΠΗ είναι

Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους

Στα μέλη του Κέντρου παρέχονται: Φυσικοθεραπεία, Φροντίδα και οδηγίες για παροχή υπηρεσιών υγείας. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν κλπ.) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ) Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ρόφημα αναψυκτικά.

Ονομασία Δομής Τηλέφωνο Διεύθυνση Προϊσταμένη
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Αγρινίου 2641029319 Αγίου Ιωάννη Βραχιώτη Ανδρίτσου Αλεξάνδρα
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Θεστιαίων 2641079339 Καινούργιο
Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων  Αγ. Κων/νου 2641023030 Εθνικής Αντιστάσεως και Νικομήδειας Άγιος Κωνσταντίνος Γουρνάρη Ελισσάβετ