Εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2020-2021

18-05-2020

Ο Πρόεδρος , το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αγρινίου , καλεί τους γονείς νηπίων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους, ηλικίας από 5 μηνών έως και 4 ετών, να προσέλθουν στον πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους παιδικό σταθμό , ώστε να υποβάλουν αίτηση εγγραφής ή/και επανεγγραφής . Για τα τμήματα βρεφών , παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1 Απριλίου 2018  έως 30 Απριλίου 2020 Για τα τμήματα νηπίων , παιδιά που έχουν γεννηθεί από  1 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Μαρτίου 2018 Οι σταθμοί μας δεν είναι απλά ένας χώρος φιλοξενίας παιδιών. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά καλλιεργούν δημιουργικά δεξιότητες και προσλαμβάνουν τις πρώτες παραστάσεις κοινωνικών συνόλων στα οποία θα ενταχθούν στα επόμενα στάδια της ζωής τους. Πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος που υπάρχει, στους Παιδικούς μας Σταθμούς λειτουργούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εικαστικά εργαστήρια, εκπαίδευση αυτοεξυπηρέτησης και υποστηρίζονται από Παιδίατρο.

Οι εγγραφές θα γίνουν από 20 Μαΐου 2020 έως 26 Ιουνίου 2020

Δικαιολογητικά Εγγραφής
 • 1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
 • 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας ή Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.
 • 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • 4. Ιατρική βεβαίωση υγείας του παιδιού (παρέχεται από την υπηρεσία και τους παιδικούς σταθμούς)
 • 5. Εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων τρέχοντος οικονομικού έτους.
 • 6. Έκθεση ειδικών Λόγων όπου απαιτείτε
 • 7. Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση
 • Για μητέρα μισθωτό του Ιδιωτικού τομέα
 • • Βεβαίωση από τον εργοδότη (με ημερομηνία έκδοσης μετά την ανακοίνωση) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές &
 • • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο σύμβασης Για μητέρα μισθωτό του Δημοσίου τομέα
 • • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές Για μητέρα ελεύθερη επαγγελματία/ αυτοαπασχολούμενη
 • • Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.)
 • • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένες ακόμη και αν υπάρχουν οφειλές
 • • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος Για μητέρα αγρότισσα
 • • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους Για μητέρα άνεργη
 • • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας, από τον ΟΑΕΔ (Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας, από τον ΟΑΕΔ.
 • • Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει Λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ. Δικαιολογητικά αναπηρίας Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ουάδα των ΑυεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν την επιμέλεια του νηπίου έχει ο πατέρας , τότε πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν την μητέρα , όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.