Για δημότες/φυσικά και νομικά πρόσωπα:

Η χρήση της πλατφόρμας αφορά δημότες/φυσικά και νομικά πρόσωπα που θέλουν να εξυπηρετηθούν από το Δήμο Aγρινίου.

Πατήστε το παρακάτω κουμπί για να συνδεθείτε μέσω Taxisnet.

Σύνδεση μέσω Taxisnet