ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3213/2003

Καρακώστας Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (2017)

Μοσχολιός Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος (2017)

Μοσχολιός Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος (2016)

Κουτρομάνος Χρήστος, Τακτικό μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2017)

Κουτρομάνος Χρήστος, Τακτικό μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2016)

Γκορόγιας Ανδρέας, Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2017)

Γκορόγιας Ανδρέας, Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2016)

Αντιδήμαρχος Σαλακίδου Όλγα (2017)

Αντιδήμαρχος Σαλακίδου Όλγα (2016)

Αντιδήμαρχος έως 22-6-2016 Καζαντζής Νικόλαος  (2017)

Αντιδήμαρχος Καζαντζής Νικόλαος (2016)

Ράπτης Ευθύμιος, Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (2017)

Ράπτης Ευθύμιος, Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (2016)

Κολοβός Σωτήριος, Αναπληρωματικό μέλος ποιότητας ζωής (2017)

Κολοβός Σωτήριος, Αναπληρωματικό μέλος ποιότητας ζωής (2016)

Παππάς  Γεώργιος, Τακτικό μέλος επιτροπής ποιότητας ζωής (2017)

Παππάς Γεώργιος, Τακτικό μέλος επιτροπής ποιότητας ζωής (2016)

Στούπας Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής  (2017)

Στούπας Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2016)

Αντιδήμαρχος Μελιάδης Γεώργιος (2017)

Αντιδήμαρχος Μελιάδης Γεώργιος (2016)

Κολοβός Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2017)

Κολοβός Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2016)

Γαλαζούλα Μαρία Δημοτική Σύμβουλος , Τακτικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής  (2017)

Δημοτική Σύμβουλος Γαλαζούλα Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής(2016)

Αντιδήμαρχος Γρίβας Ευθύμιος (2017)

Αντιδήμαρχος Γρίβας Ευθύμιος (2016)

Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία (2017)

Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία (2016)

Αντιδήμαρχος Καλαντζής Κωνσταντίνος (2017)

Αντιδήμαρχος Καλαντζής Κωνσταντίνος (2016)

Σαλμά Μαρία, Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2017)

Σαλμά Μαρία Αναπληρωματικό Μέλος Οικονομικής Επιτροπής (2016)

Αντιδήμαρχος Γκούντας Χρήστος (2017)

Αντιδήμαρχος Γκούντας Χρήστος (2016)

Δήμαρχος Παπαναστασίου Γεώργιος (2017)

Δήμαρχος Παπαναστασίου Γεώργιος (2016)

Δήμαρχος Παπαναστασίου Γεώργιος (2015)

Αντιδήμαρχος  Καζαντζής Νικόλαος (2015)

Αντιδήμαρχος Καλαντζής Κωνσταντίνος (2015)

Αντιδήμαρχος Γκρίζης Νικόλαος (2015)

Αντιδήμαρχος Γκούντας Χρήστος (2015)

Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία (2015)

Αντιδήμαρχος Καλαμπαλίκης Ανδρέας (2015)

Αντιδημαρχος  Γρίβας Ευθύμιος (2015)

Αντιδήμαρχος Μελιάδης Γεώργιος (2015)

Μέλος Δ.Σ. ΚΟΙΠΑ, Αναπλ μέλος  Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτική Σύμβουλος Γαλαζούλα Μαρία (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξόπουλος Γεώργιος (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος Χασιώτης Ευθύμιος (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Μοσχολιός Παύλος (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Οικονομικής Επιτροπής  Ράπτης Ευθύμιος(2015)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παπανικολάου Τιμολέων (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σαλακίδου Όλγα (2015)

Δημοτική Σύμβουλος Ρούση Αγγελική(2015)

Δημοτική Σύμβουλος Μπούτιβα Ξανθή (2015)

πρώην Αντιδήμαρχος Τσούκαλος Ευστάθιος (2015)

πρώην Αντιδήμαρχος Παπαθανάσης Βασίλειος (2015)

Πρόεδρος εταιρίας στάθμευσης Αγρινίου Σεϊτανίδης Θεόδωρος(2015)

Αντιπρόεδρος ΚΕΔΑ- Μέλος Επιτροπών Σαλμά Μαρία (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος Σφυρής Βλάσιος (2015)

Δημοτικός Σύμβουλος  Θεοδωρόπουλος (2015)

Αντιδήμαρχος Γκούντας Χρήστος (2014)

Δημοτική Σύμβουλος Ρούση Αγγελική (2014)

Δημοτική Σύμβουλος Μπουτιβα Ξανθή (2014)

Αντιδήμαρχος - Δημοτικός Σύμβουλος Γρίβας Ευθύμιος (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος Κολοβός Σωτήριος (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παπανικολάου Τιμολέων (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παππάς Γεώργιος

Δήμαρχος Μοσχολιός Παύλος (2014)

Αντιδήμαρχος Σφυρής Βλάσιος (2014)

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Αγρινίου Καζαντζής Νικόλαος (2014)

Αντιδήμαρχος Αγρινίου Λαδάς Θεόδωρος (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξόπουλος Γεώργιος (2014)

Πρόεδρος ΚΟΙΠΑ Αγρινίου μέλους Οικονομικής Επιτροπής

Δημοτικού Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σαλακίδου Όλγα (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος Παπαθανάσης Βασίλειος(2014)

Αντιδημάρχου Μαργαρίτας Σερπάνου (2014)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μπαλάσκας Επαμεινώντας (2014)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Κων/νου Παπαθανασίου (2014)

Αντιδημάρχου Κατσαρή Κωνσταντούλας (2013)

Δημοτικής Συμβούλου Γαλαζούλα Μαρίας (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος Καρακώστας Βασίλειος (2013)

Αντιδημάρχου Τσούκαλος Ευστάθιος (2013)

Δημοτική Σύμβουλος Ρούση Αγγελική (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Νικολάου Καζαντζή (2013)

Αντιδημάρχου Βλάσιου Σφυρή (2013)

Δημάρχου Παύλου Μοσχολιού (2013)

Δημάρχου Παύλου Μοσχολιού

Αντιδημάρχου Βλάσιου Σφυρή 

Αντιδημάρχου Αντώνιου Κούρου

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Κων/νου Παπαθανασίου (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Κων/νου Καλαντζή

Δημοτικής Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  Σαλακίδου Όλγας

Δημοτικής Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  Σαλακίδου Όλγας

Δημοτική Συμβούλος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σαλακίδου Όλγα (2013)

Δημοτικού συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Μπαλάσκα Επαμεινώνδα (2012)

Δημοτικού συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Μπαλάσκα Επαμεινώνδα (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας ζωής, Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Αντιδημάρχου Θεόδωρου Λαδα (2012)

Αντιδημάρχου Θεόδωρου Λαδα (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Νικολάου Καζαντζή (2012)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Νικολάου Καζαντζή (2011)

Αντιδημάρχου Νικολάου Θεοδωρόπουλου

Αντιδημάρχου Μαργαρίτας Σερπάνου

Αντιδημάρχου Κωνσταντούλας Κατσαρή

Δημοτικής συμβούλου, μέλος Οικονομικής Επιτροπής & Δημαρχιακής Επιτροπής Πρόεδρος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μαρίας Γαλαζούλα

Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α., Ευαγγελία Κραβαρίτη

Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Γεωργία Μπόκα

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Ιωάννης Καλαντζής

Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τζαμαλής

Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Τσούκαλος 

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Βασίλειος Παπαθανάσης (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Βασίλειος Καρακώστας

Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Γώργιος Ζαμπάρας

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Ραπτης

Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Σφυρής

Αντιδήμαρχος, Ευθύμιος Ράπτης

Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Σιδερίδης (2012)

Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Σιδερίδης (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Χριστόφορος Παπαϊωάννου

Δημοτική Σύμβουλος, Αγγελική Ρούση

Δημοτικός Σύμβουλος, Παύλος Κοκκινοβασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος, Παπαθανασίου Ηρακλής (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Νικολάου (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος Καλαντζής Κωνσταντίνος (2013)