ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Επικοινωνία: 2641363406 Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με ένα μεγάλο εύρος αρμοδιοτήτων, πραγματοποιεί παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
 • Τον σχεδιασμό, συντονισμό, εφαρμογή και παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών για τη κοινωνική συνοχή, προστασία, ευημερία και πρόοδο των πολιτών του Δήμου.
 • Τη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για τη προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού(Α.με.Α, ΡΟΜΑ, Ηλικιωμένοι, Μετανάστες).
 • Τη κοινωνική φροντίδα της οικογένειας και του παιδιού (παιδική προστασία, Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, μονογονεϊκές οικογένειες).
 • Τη δημιουργία δράσεων– δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Ιατρείο- Ξενώνας  Γυναικών Θυμάτων Βίας κ.λ.π) με στόχο την υποστήριξη των δημοτών σε θέματα υγείας και προαγωγής της ψυχικής υγείας( προληπτική ιατρική-πρωτοβάθμια φροντίδα-ψυχολογική υποστήριξη)
 • Τη προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Την οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δικτύωσης των  τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
-         οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου -         οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου -         οι Μ.Κ.Ο -         -οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
 • -τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων χρηστών.
 
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των Μονάδων  Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και  Διαπαιδαγώγησης.(Μ.Φ.Π.Α.Δ)
ΔΟΜΗ - Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών
Στο πλαίσιο δράσεων κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αγρινίου, λειτουργεί από το 2014 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας. Στόχος της δράσης είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, καθώς και η φιλοξενία θυμάτων βίας. Ο ξενώνας λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ σε ειδικό χώρο, κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που πρόκειται να φιλοξενήσει. Λειτουργεί επί24ωρου βάσης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους να προστατευτούν εν ώρα κρίσης βίας μέσα στην οικογένεια. Συγκεκριμένα παρέχει φιλοξενία, στέγη και διατροφή, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Στελεχώνεται από τις εξής ειδικότητες:
 • Ø Κοινωνικό Λειτουργό
 • Ø Ψυχολόγο
 • Ø Παιδοψυχολόγο
 • Ø Διοικητικό Υπάλληλο
 • Ø Βοηθητικό Προσωπικό
 • Ø Φύλακα
Οι παραπομπές γίνονται από:
 • Ø Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
 • Ø Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και
 • Ø Τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
Πληροφορίες: Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Εθνική Οδός Αγρινίου- Μεσολογγίου, 1ος Όροφος , Γραφείο Κοινωνικών    Λειτουργών τηλ. 2641363406-410 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (00:00-24:00) Αίτηση φιλοξενίας τον «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» του Δήμου Αγρινίου

ΔΟΜΗ - Κοινωνικό Ιατρείο

Διεύθυνση Υπηρεσίας: Κωστή Παλαμά 20
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2641033582
Ώρες λειτουργίας: 7:00-15:00
  Το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου είναι μια δομή που εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2015, αφορά τον  τομέα της υγείας και λειτουργεί σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Τριχωνίδας Αιτ/νίας ,τον Οδοντιατρικό Σύλλογο καθώς και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αιτ/νίας. Η δομή στεγάζεται στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου και απευθύνεται σε όλους τους  ανασφάλιστους συμπολίτες μας, Έλληνες ή αλλοδαπούς, ανεξάρτητα αν διαμένουν νόμιμα ή παράνομα στην Ελλάδα,  που αδυνατούν για οποιαδήποτε λόγο να έχουν στοιχειώδη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, το Κοινωνικό Ιατρείο εκδίδει στους ωφελούμενους του κάρτα παροχής υπηρεσιών, με την οποία οι ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα δωρεάν εξέτασης και παροχής υπηρεσιών από το Κοινωνικό Ιατρείο  και τις άλλες συστεγαζόμενες δομές του Δήμου  , το  Κοινωνικό Φαρμακείο ,το Κοινωνικό Οδοντιατρείο και το Συμβουλευτικό Σταθμό. Πιο συγκεκριμένα: To Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει φάρμακα και υγειονομικό υλικό στους δικαιούχους και τους έχοντες ανάγκη και συνεργάζεται με αντίστοιχα Κοινωνικά Φαρμακεία άλλων Δήμων, καθώς και Μ.Κ.Ο με αντικείμενο τον τομέα της υγείας. Το Κοινωνικό Οδοντιατρείο παρέχει υπηρεσίες οδοντιατρικής πρόληψης και περίθαλψης. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, με τη παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, δίνοντας τη δυνατότητα καθορισμού προσωπικών συνεδριών με τους ειδικούς. Επιπλέον, το Κοινωνικό Ιατρείο στελεχώνεται από εργαζόμενους και εθελοντές ιατρούς, φαρμακοποιούς και οδοντιάτρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές. Πιο συγκεκριμένα  οι ειδικότητες των ιατρών του Κοινωνικού Ιατρείου είναι οι εξής:
 • Ø Καρδιολόγος
 • Ø Παθολόγος
 • Ø Ορθοπεδικός
 • Ø Ψυχίατρος
 • Ø Γυναικολόγος
 • Ø Ωτορινολαρυγγολόγος
 • Ø Πνευμονολόγος και
 • Ø Ουρολόγος
Το Κοινωνικό Ιατρείο επίσης απασχολεί επαγγελματίες των κάτωθι ειδικοτήτων :
 • Ø Ψυχολόγο
 • Ø Κοινωνικό Λειτουργό
Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων πραγματοποιείται σε ένα φιλικό και ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, κατόπιν ραντεβού που ορίζονται με τους υπεύθυνους ανά ειδικότητα ιατρούς. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο απόρρητο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Ιατρείο

ΔΟΜΗ - Κοινωνικό Παντοπωλείο

Διεύθυνση Υπηρεσίας: Ε.Ο Αγρινίου -Μεσολογγίου
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2641363405
Ώρες λειτουργίας: 7:00-15:00
  Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου  σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας υλοποιεί υποστηρικτικό έργο ενίσχυσης και στήριξης ευπαθών οικογενειών και ατόμων που πλήττονται από τις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της σύγχρονης εποχής, παρέχοντας βοήθεια σε οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Βασικό στόχο της δομής αποτελεί η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των άπορων δημοτών και ο μέγιστος, κατά το δυνατόν, περιορισμός της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που αυτή επιφέρει. Στη προσπάθεια αυτής της στήριξης, για τους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπωλείου πραγματοποιούνται δωρεάν διανομές τυποποιημένων ή μη τροφίμων, είδη ατομικής υγιεινής, είδη βρεφοανάπτυξης (βρεφικές κρέμες και γάλα), είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό υλικό(π.χ. βιβλία, σχολικά βοηθήματα, παιχνίδια κλπ). κ.α.  αναλογικά με την εκάστοτε διαθεσιμότητα σε προϊόντα. Οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγρινίου μπορούν να υποβληθούν από τους δημότες  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και εξετάζονται από Επιτροπή αξιολόγησης. Αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΔΟΜΗ - Εθελοντισμος

Ο Εθελοντισμός προσφέρεται από επαγγελματίες ή μη διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν  εθελοντική εργασία με απασχόληση που αντιστοιχεί σε τομείς όπως: κοινωνική αλληλεγγύη, παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμό, αθλητισμό, τουρισμό και υγεία. Βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και εμπλουτισμού ενώ συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις που διοργανώνονται από την Διεύθυνση ως φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης  δομών όπως εκείνες προκύπτουν από τις υπάρχουσες ανάγκες. Συμμετέχει σε δράσεις που διοργανώνονται από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που ως σκοπό έχουν να ωφελήσουν τους Δημότες του Δήμου Αγρινίου. Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται υλικά αλλά ηθικά, και η συνεισφορά της είναι ιδιαίτερα σημαντική, και καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των δράσεων του Τμήματος, αλλά και για τους ίδιους τους αποδέκτες των υπηρεσιών. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής τηλέφωνα: 2641360688, 2641360689 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: aktinaethelontismou@agrinio.gr Αίτηση Εθελοντισμού

Δράσεις των Κοινωνικών Δομών

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για την ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του(Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Ιατρείο-Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας), υλοποιεί υποστηρικτικές Δράσεις με σκοπό την κοινωνική παρέμβαση και την αποτελεσματικότερη  αντιμετώπιση των κοινωνικών, ψυχολογικών και οικονομικών δυσκολιών που επιφέρουν οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης για πολλούς από τους συμπολίτες μας. Ειδικότερα,  στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πραγματοποιούνται  δράσεις που αφορούν  τη συγκέντρωση τροφίμων(όπως η εκδήλωση «Ημέρα Αγάπης»), βρεφικών τροφών και επίπλων, ρουχισμού, σχολικών ειδών, και ειδών επίπλωσης. Καθοριστικός επίσης κρίνεται ο ρόλος των τοπικών ιδιωτικών επιχειρήσεων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο), και αλυσίδων σούπερ μάρκετ(ΑΒ Βασιλόπουλος, Βερόπουλος, Μαρινόπουλος,LIDL HELLAS κ.α), με τα οποία συνεργάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο για την ενίσχυση της λειτουργίας του. Επιπλέον, υποστηρικτικές δράσεις πραγματοποιούνται και από το Κοινωνικό Ιατρείο όπως:
 • Ø Συγκέντρωση Φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου
 • Ø Δράσεις για ενημέρωση του πληθυσμού ολόκληρου του Δήμου  για ασθένειες όπως ο καρκίνο του μαστού με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, η Νόσος Αλτσχάιμερ Πολλαπλής Σκλήρυνση κα  με  συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, Αγρινίου Ελληνική Ένωση για την αντιμετώπιση της ΣΠΚ Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΑΣΠΚ)» σε ανασφαλίστους, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο
 • Ø Δράση δωρεάν εμβολιασμού των ανασφάλιστων παιδιών και μαθητών του Δήμου Αγρινίου, στο Κοινωνικό Ιατρείο.
 • Ø Δράση για τη «Πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Αιτ/νιας «Διάπλαση»
 • Ø Δράση ενημέρωσης για την «Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» με διανομή εντύπου πληροφοριακού υλικού στους δημότες Αγρινίου και άλλες.
Επιπροσθέτως, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, συμμετέχει σε δράσεις όπως η δράση δωρεάν Μετρήσεως Σακχαρώδη Διαβήτη στο γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων κλπ Οι δράσεις που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ενισχύονται και στηρίζονται από την προσφορά εθελοντικής εργασίας της Εθελοντικής Ομάδας «Ακτίνα» του Δήμου Αγρινίου.