ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2021-11-30 11:17:37 30-11-2021 ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180
2021-11-29 10:22:25 29-11-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ( ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2021-11-25 08:35:30 25-11-2021 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το ¨ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων αστικών βιοαποβλήτων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ: 5038180
2021-11-15 14:57:29 15-11-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-11-15 14:57:41 15-11-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΣΠΟΛΑΪΤΑΣ ”
2021-11-15 14:47:25 15-11-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)”
2021-11-15 14:39:19 15-11-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: ”ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΛΕΠΕΝΟΥΣ, ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ)”
2021-11-15 14:29:08 15-11-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου & 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ”
2021-11-15 11:52:45 15-11-2021 Ηλεκτρονικός Ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
2021-11-11 14:39:20 11-11-2021 Ανοιχτός Διαγωνισμός για προμήθεια  οικοδομικών - αδρανών υλικών οδοστρωσίας και σκυροδέματος για τη συντήρηση, βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου 2021-2022
2021-11-11 08:42:42 11-11-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ"
2021-11-10 13:39:14 10-11-2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για διάστημα ενός έτους
2021-11-10 11:26:53 10-11-2021 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών, σπόρων, τύρφης κ.λπ. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για τα έτη 2021- 2022
2021-11-09 12:21:59 09-11-2021 Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για χρήση ως αποθηκευτικού χώρου στην Κοινότητα Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου .
2021-10-13 14:02:04 13-10-2021 Προμήθεια επιβατηγού οχήματος τύπου SUV για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου (CPV: 34110000-1)
2021-10-11 13:05:16 11-10-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-10-06 09:14:50 06-10-2021 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου, (Γυμνάσιο & Λυκειακές Τάξεις) για το σχολικό έτος 2021 - 2022
2021-09-20 12:39:35 20-09-2021 Προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήμου Αγρινίου - Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
2021-09-20 10:57:23 20-09-2021 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Δομών του για τα έτη 2022-2023
2021-09-09 09:18:59 09-09-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-09-02 11:48:54 02-09-2021 Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων ακίνητης περιουσίας και ηλεκτρικών ποδηλάτων
2021-09-02 10:01:03 02-09-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Νερομάνας του Δήμου Αγρινίου .
2021-08-13 11:10:25 13-08-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-08-10 13:58:35 10-08-2021 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Αγρινίου.
2021-07-30 09:15:44 30-07-2021 Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου και Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και Μπεκ- Ηλεκτροβανών κλπ του ΔΑΚ “Μ.ΚΟΥΣΗ για τα έτη 2021-2022.
2021-07-19 14:12:59 19-07-2021 Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Κυψέλης .
2021-07-19 12:15:16 19-07-2021 «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»
2021-07-15 11:26:38 15-07-2021 Ο Δήμος Αγρινίου, Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2021-07-15 11:15:52 15-07-2021  Ο Δήμος Αγρινίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ.ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2021-07-13 14:16:23 13-07-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «κατάρτιση του Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αγρινίου  για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2021»
2021-07-13 13:00:17 13-07-2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2021-07-13 11:43:01 13-07-2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΝΗΣΙΔΕΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2021-06-30 12:11:18 30-06-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-06-29 10:39:20 29-06-2021 Επαναληπτική δημοπρασία για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων .
2021-06-18 15:23:47 18-06-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση των κυλικείων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου "Μιχάλης Κούσης".
2021-06-08 12:57:30 08-06-2021 Δημοπρασία για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων ΟΤΚΖ.
2021-06-04 13:24:07 04-06-2021 Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών Του Προσώπων
2021-06-01 11:53:18 01-06-2021 Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στον Δήμο Αγρινίου
2021-05-31 14:24:09 31-05-2021 Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Αγρινίου
2021-05-31 13:09:34 31-05-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-05-21 10:28:16 21-05-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Δ’ ΦΑΣΗ» της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
2021-05-20 13:18:11 20-05-2021 Διευκρινίσεις διαγωνισμού προμήθειας λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης-οικοτροφείων του εργαστηρίου "Παναγία Ελεούσα στο Αγρίνιο
2021-05-20 08:33:21 20-05-2021 Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια εγκατάσταση-σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας (CPV:35240000-8)
2021-05-05 10:45:54 05-05-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-04-29 10:45:03 29-04-2021 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση, βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2021-2022
2021-04-29 10:46:01 29-04-2021 Προμήθεια λεωφορείου για τις ανάγκες της στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – οικοτροφείων του εργαστηριού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο
2021-04-26 15:07:10 26-04-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λεπενούς.
2021-04-26 11:52:27 26-04-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ »
2021-04-15 11:48:55 15-04-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-04-15 11:00:40 15-04-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ”
2021-04-06 15:06:42 06-04-2021 Ματαίωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ελαιόφυτου και Λεπενούς.
2021-03-31 14:38:07 31-03-2021 Εκτέλεση Εργασιών Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων
2021-03-29 13:51:49 29-03-2021 Ο Δήμος Αγρινίου Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ)"»
2021-03-29 13:11:24 29-03-2021 Προκήρυξη εκπόνησης μελέτης:«ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2021-03-26 12:34:40 26-03-2021 Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για χρήση χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Παναιτωλίου Δήμου Αγρινίου.
2021-03-19 14:22:12 19-03-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση γης στην Κοινότητα Ελαιόφυτου Δήμου Αγρινίου .
2021-03-19 14:13:26 19-03-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση γης στην Κοινότητα Λεπενούς Δήμου Αγρινίου .
2021-03-16 17:38:38 16-03-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Κυψέλης Δήμου Αγρινίου.
2021-03-16 17:30:28 16-03-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Οχθίων του Δήμου Αγρινίου
2021-03-12 14:36:55 12-03-2021 Ο Δήμαρχος Αγρινίου ως νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Υλοποίησης, Διακηρύσσει, την Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. KAI 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»
2021-03-09 13:02:24 09-03-2021 Δημοπρασία για τη διαχείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων .
2021-03-08 14:44:32 08-03-2021 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό, της υπ΄ αριθ. 11181/24-02-2021 διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων».
2021-02-26 12:05:34 26-02-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-02-24 14:58:00 24-02-2021 Προμήθεια οχήματος τύπου Βαν για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων
2021-02-24 14:51:59 24-02-2021 Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία»
2021-02-24 10:47:59 24-02-2021 Eργασίες «μυοκτονίας – απεντομώσεων – κωνωποκτονία σε κτίρια και λοιπούς χώρους του Δήμου Αγρινίου".
2021-02-23 16:29:43 23-02-2021 Δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του νεκροταφείου Αγρινίου
2021-02-23 14:00:21 23-02-2021 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου»
2021-02-15 15:45:14 15-02-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2021-02-15 15:32:13 15-02-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2021-02-15 14:51:37 15-02-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ»
2021-02-15 14:38:06 15-02-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2021-02-15 14:19:16 15-02-2021 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2021-02-11 13:37:14 11-02-2021 Προμήθεια εξοπλισμός» της Πράξης: ««Ανέγερση στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ‘Παναγία Ελεούσα’ στο Αγρίνιο»
2021-02-11 10:13:10 11-02-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2021-02-10 16:31:57 10-02-2021 Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση του Κέντρου Κοινότητας και παραρτήματος Ρομά .
2021-02-05 12:41:53 05-02-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΔΑΚ) "ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2021-02-03 16:12:23 03-02-2021 Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για χρήση αποθηκευτικού χώρου στην Κοινότητα Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου.
2021-02-01 13:55:48 01-02-2021 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2021-01-13 16:50:26 13-01-2021 Δημοπρασία για την περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων .
2021-01-13 13:16:00 13-01-2021 Διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης αυτούσιου αμμοχάλικου
2021-01-11 15:40:37 11-01-2021 Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Αγρινίου.
2020-12-31 11:18:26 31-12-2020 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2020-12-30 16:15:19 30-12-2020 Προμήθεια ειδών σίτισης (ειδή αρτοποιείου) για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΠΑ και του Ξενώνα Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Αγρινίου
2020-12-29 13:10:39 29-12-2020 Δημοπρασία για την εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου "ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ"
2020-12-29 13:00:42 29-12-2020 Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση "ΠΙΠΙΝΕΡΙ" στη Κοινότητα Σπολάϊτας.
2020-12-17 11:55:31 17-12-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2020-12-17 09:43:44 17-12-2020 Μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για τη εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, συντήρηση, βελτίωση κ.χ. εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου
2020-12-10 14:07:08 10-12-2020 Πρόσκληση για την 11/η 2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2020-12-07 16:06:55 07-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.311,60 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%
2020-12-07 11:39:23 07-12-2020 Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση "ΠΙΠΙΝΕΡΙ" της Κοινότητας Σπολάϊτας.
2020-12-04 13:34:30 04-12-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2020-12-03 12:03:35 03-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ – ΧΛΟΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (CPV: 16700000-2, 16311100-9 )
2020-12-03 09:49:48 03-12-2020 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός έτους
2020-12-02 12:14:03 02-12-2020 Μίσθωση Κάδων για συγκέντρωση μπαζών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Αγρινίου
2020-12-02 10:18:04 02-12-2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ THN ΥΠΗΡΕΣΙΑ  “Ασφάλιση  οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών, ακινήτων και ασφάλιση για  την συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών πράσινων αποβλήτων με κωδικό   Ε.Κ.Α. 20 02 01 κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου   για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 2 (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)  ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ.33054/26-8-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (C.P.V.:66510000-8)
2020-12-01 14:56:04 01-12-2020 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2020-11-24 11:57:36 24-11-2020 Πρόσκληση για την Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (Άρθρο 118, Παρ.5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)
2020-11-24 11:22:01 24-11-2020 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : "ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2020-11-23 11:34:54 23-11-2020 Ανάθεση εργασιών για το πλύσιμο – γρασάρισμα των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για ένα έτος.
2020-11-23 10:20:03 23-11-2020 Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2020-11-18 14:34:06 18-11-2020 Συντήρηση-ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κων/νου Δήμου Αγρινίου
2020-11-13 14:30:30 13-11-2020 Προμήθεια εξοπλισμού ( ΥΠΟΕΡΓΟ 2) της Πράξης : ««Ανέγερση στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)-Οικοτροφείων του Εργαστηρίου ‘Παναγία Ελεούσα’ στο Αγρίνιο»
2020-11-12 17:31:16 12-11-2020 Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με παρελκόμενο χοοκοπτικό - χλοοσυλλεκτικό όχημα.
2020-11-02 15:13:02 02-11-2020 Όροι διακήρυξης δημοπρασίας μεταστέγασης Κοινωνικού Παντοπωλείου
2020-11-02 11:45:59 02-11-2020 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2020-10-29 16:05:31 29-10-2020 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των δομών του .
2020-10-29 11:31:08 29-10-2020 Προμήθεια λιπαντικών και άλλων αναλώσιµων υγρών για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, δίκυκλων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου
2020-10-29 11:17:48 29-10-2020 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μεταστέγασης Κοινωνικού Παντοπωλείου
2020-10-21 16:06:55 21-10-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάρτιση μητρώου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για διάστημα ως 31/12/2021.
2020-10-14 11:01:35 14-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2020 – 2021» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α (ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ) ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ.32975/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2020-10-14 09:41:25 14-10-2020 Προμήθεια ξυλείας και υποπροϊόντων ξύλου για την συντήρηση-βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021
2020-10-13 13:20:06 13-10-2020 Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου
2020-10-13 12:01:26 13-10-2020 Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Αγρινίου έτους 2020-2021
2020-10-13 11:03:53 13-10-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ, ΤΥΡΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2020-10-07 14:23:07 07-10-2020 Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : "ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2020-10-02 12:19:02 02-10-2020 Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου : «Αποπεράτωση Δημοτικού Κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο»
2020-09-30 13:36:22 30-09-2020 Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2020-09-30 09:27:40 30-09-2020 «Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»
2020-09-30 07:57:01 30-09-2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2020-09-17 11:28:35 17-09-2020 «Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου»
2020-09-11 17:25:22 11-09-2020 Προμήθεια ειδών σίτισης για τις Υπηρεσίες του Δήμου και του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
2020-09-11 11:54:39 11-09-2020 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας Δήμου Αγρινίου 2020-2021
2020-09-03 13:49:27 03-09-2020 Διευκρινήσεις στο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αγρινίου και τα Νομικά του Πρόσωπα .
2020-09-01 08:37:34 01-09-2020 Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
2020-09-01 08:16:15 01-09-2020 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων .
2020-08-27 14:15:18 27-08-2020 «Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών, ακινήτων και ασφάλιση για την συλλογή & μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών πράσινων αποβλήτων με κωδικό Ε.Κ.Α. 20 02 01 κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου»
2020-08-27 12:46:16 27-08-2020 Πρόσκληση για την 10η/2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2020-08-26 14:37:11 26-08-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2020-2021
2020-08-05 10:25:33 05-08-2020 Κοινωφελή Εργασία
2020-08-03 08:31:13 03-08-2020 Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
2020-07-28 09:40:50 28-07-2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2020-07-27 10:49:43 27-07-2020 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2020-2021
2020-07-27 09:54:44 27-07-2020 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου
2020-07-23 14:00:41 23-07-2020 «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
2020-07-16 13:33:06 16-07-2020 Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων
2020-07-08 12:56:04 08-07-2020 Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης 40 στρεμμάτων, στη θέση «Άνω Ματσούκι» της Τοπικής Κοινότητας Ματσουκίου
2020-07-08 12:04:48 08-07-2020 Περίληψη εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ» της Κοινότητας Ζευγαρακίου
2020-07-08 08:41:14 08-07-2020 Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2020-2021.
2020-07-08 07:56:55 08-07-2020 «Kλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 μ. σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου
2020-06-30 16:20:25 30-06-2020 Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων .
2020-06-24 14:13:46 24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ"
2020-06-24 14:02:32 24-06-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2020-06-24 13:46:53 24-06-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟΥ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ-ΥΓΡΟΥ GEL & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ
2020-06-18 12:31:28 18-06-2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ"
2020-06-18 12:28:41 18-06-2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ"
2020-06-18 12:26:09 18-06-2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ"
2020-06-18 12:22:28 18-06-2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2020-06-09 13:32:40 09-06-2020 Περίληψη επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Δαφνιά
2020-06-09 13:21:58 09-06-2020 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Αγ. Βαρβάρας
2020-05-29 10:06:23 29-05-2020 Αναβάθμιση και προσαρμογή φωτεινής σηματοδότησης οδού Εθνικής Αντιστάσεως και εργασίες ανάπλασης 28ης Οκτωβρίου
2020-05-22 10:42:45 22-05-2020 Προμήθεια οικοδομικών υλικών - αδρανών υλικών οδοστρωσίας και σκυροδέματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου
2020-05-21 14:33:24 21-05-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"
2020-05-18 09:56:39 18-05-2020 Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αγρινίου
2020-05-11 10:27:30 11-05-2020 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΑΚ
2020-05-06 15:52:53 06-05-2020 Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφόρησης Δήμου Αγρινίου.
2020-04-29 15:53:58 29-04-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας .
2020-04-28 10:06:04 28-04-2020 Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2020-2021» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό
2020-04-14 13:21:12 14-04-2020 «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
2020-04-02 15:07:41 02-04-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (μάσκα FFP1)
2020-03-30 15:59:13 30-03-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σε τρίτο της φύλαξης των δομών αστέγων Δήμου Αγρινίου.
2020-03-27 11:25:56 27-03-2020 Ανακοίνωση Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αγρινίου
2020-03-20 15:03:57 20-03-2020 Ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός για την Πράξη " Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου".
2020-03-16 15:00:11 16-03-2020 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax των Υπηρεσιών του Δήμου.
2020-03-11 14:59:32 11-03-2020 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας και ανάθεση δημοσίευσης για εκμίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δαφνιά
2020-03-04 11:38:45 04-03-2020 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ"
2020-02-28 13:09:37 28-02-2020 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό MIS 5042963
2020-02-13 14:30:23 13-02-2020 Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Δήμου Αγρινίου έτους 2020-2021
2020-01-17 12:27:12 17-01-2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός Μελέτης Αποτυπώσεων και Σύνταξη Διαγραμμάτων και Πινάκων Αναλογισμού για Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως Δήμου Αγρινίου
2019-12-20 14:11:54 20-12-2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την επέκταση και αναβάθμιση συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου .
2019-12-20 14:06:50 20-12-2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων Δήμου Αγρινίου.
2019-12-13 12:11:22 13-12-2019 Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Δήμου Αγρινίου 2020
2019-12-12 16:40:54 12-12-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για διάστημα ενός έτους .
2019-12-10 16:16:53 10-12-2019 Διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια φρέσκων ψαριών για τις ανάγκες της ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου
2019-12-02 12:39:40 02-12-2019 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ( 2 εκσκαφείς-φορτωτές και 1 σάρωθρο) -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
2019-11-29 14:46:14 29-11-2019 Ο Δήμος Αγρινίου διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019”
2019-11-21 14:53:11 21-11-2019 Πρόσκληση σχετικά με Προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για Επιλογή Αναδόχου για την Μίσθωση Μηχανημάτων - Οχημάτων για την Εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας, τη Συντήρηση-Βελτίωση Κ.Χ., Εγκαταστάσεων, Υποδομών Δήμου Αγρινίου
2019-11-07 11:37:46 07-11-2019 Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- Β’ ΦΑΣΗ”
2019-11-01 15:54:44 01-11-2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φρέσκων ψαριών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
2019-10-31 14:08:10 31-10-2019 Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό: Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2019
2019-10-31 13:58:01 31-10-2019 Διεξαγωγή Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
2019-10-29 12:55:17 29-10-2019 Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιϊα εκτός οικισμών Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ, Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Δήμου Αγρινίου»
2019-10-25 14:58:17 25-10-2019 Διακήρυξη Διαγωνισμού του έργου: Ανάπλαση των ΟΤ 60-64 & 66 Σχεδίου Πόλης Αγρινίου
2019-10-24 09:41:05 24-10-2019 Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2019
2019-10-24 09:21:54 24-10-2019 Επισκευή και συντήρηση στεγών σχολικών κτιρίων Δήμου Αγρινίου
2019-10-18 11:44:12 18-10-2019 Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αγρινίου-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με κωδικό πράξης MIS 5037463
2019-10-18 10:05:43 18-10-2019 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, φυτών, σπόρων, τύρφης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου
2019-10-17 14:19:47 17-10-2019 Ανοικτός διαγωνισμός για την προμηθεια μεσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου.
2019-10-16 13:13:39 16-10-2019 Επισκευή Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις Δήμου Αγρινίου
2019-09-12 11:58:12 12-09-2019 Παροχή υπηρεσιών Ιατρου εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για ένα (1) έτος
2019-08-27 12:03:27 27-08-2019 2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών σίτισης (φρέσκο ψάρι) για το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου.
2019-08-22 11:59:23 22-08-2019 Ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
2019-08-12 15:49:48 12-08-2019 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού
2019-07-17 11:29:20 17-07-2019 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος
2019-07-15 13:47:56 15-07-2019 Ανακοίνωση -Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για το έργο: "Εκτέλεση εργασιών διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων"
2019-07-15 13:10:28 15-07-2019 Προμήθεια χρωμάτων παντός είδους επιφανειών για τη συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020
2019-07-10 11:04:22 10-07-2019 Προμήθεια & Εγκατάσταση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Αμυνας
2019-07-09 14:42:17 09-07-2019 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια καυσίμων για την ΚΟΙΠΑ Δήμου Αγρινίου.
2019-07-08 16:14:09 08-07-2019 Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2019-2020
2019-06-20 12:54:49 20-06-2019 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου 2019-2020
2019-06-14 11:46:30 14-06-2019 Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
2019-05-30 11:25:04 30-05-2019 Μίσθωση Μηχανημάτων και Οχημάτων για την εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας, τη συντήρηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020
2019-05-23 10:36:09 23-05-2019 Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων
2019-05-06 11:33:29 06-05-2019 Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 m
2019-04-22 10:54:11 22-04-2019 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2019-04-18 11:40:56 18-04-2019 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΙΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2019-2020
2019-04-15 10:58:04 15-04-2019 Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό «προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020»
2019-04-03 12:24:27 03-04-2019 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός έργου: Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισηςσε επιλεγμένα σημεία της τοπικής κοινότητας Θέρμου, Δήμου Θέρμου
2019-04-02 14:44:25 02-04-2019 Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων -ΝΕΟ.
2019-04-02 12:33:56 02-04-2019 Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020
2019-04-01 11:50:54 01-04-2019 Κοπή χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους των Δ.Ε. του Δήμου Αγρινίου για πυροπροστασία και κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 m-Ματαιώθηκε
2019-03-27 16:16:00 27-03-2019 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
2019-03-22 11:00:06 22-03-2019 Περιλήψεις Διακηρύξεων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας
2019-03-15 16:07:26 15-03-2019 Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων σχεδίου πόλης
2019-03-14 11:50:20 14-03-2019 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών , φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών fax.
2019-03-07 14:00:22 07-03-2019 Προμήθεια οικοδομικών υλικών - αδρανών υλικών οδοστρωσίας και σκυροδέματος για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Αγρινίου
2019-03-07 13:44:00 07-03-2019 Προμήθεια ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση - βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2019-2020
2019-03-13 13:04:39 13-03-2019 Προμήθεια μηχανημάτων έργου, η/ και συνοδευτικού εξοπλισμου-Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ
2019-03-05 15:52:04 05-03-2019 Παροχή υπηρεσιών που αφορά Α. φύλαξης των εγκαταστάσεων, Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ Δήμου Αγρινίου και Β. Τη φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Αγρινίου».
2019-01-31 15:15:31 31-01-2019 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια ειδών σίτισης ( φρέσκα ψάρια ) για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2019-01-25 10:51:02 25-01-2019 Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου ΤΚ Ματσουκίου
2019-01-18 13:26:48 18-01-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-12-17 15:47:41 17-12-2018 Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου
2018-12-17 15:42:46 17-12-2018 Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκποίησης κινητών πραγμάτων ΔΑΚ Αγρινίου
2018-11-27 15:13:51 27-11-2018 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσίων έτους 2019
2018-11-14 10:49:02 14-11-2018 Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση, βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018-2019
2018-11-05 13:50:26 05-11-2018 Διαδικασία 2ης Διαπραγμάτευσης για Επιλογή Αναδόχου για την Μίσθωση Μηχανημάτων – Οχημάτων για την Εξασφάλιση της Πολιτικής Προστασίας, τη Συντήρηση-Βελτίωση κ.χ., Εγκαταστάσεων, Υποδομών Δήμου Αγρινίου για το Τμήμα 7:Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός-όχημα) μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένων CPV: 45510000-5
2018-10-08 10:01:12 08-10-2018 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για ένα (1) έτος
2018-10-05 09:58:03 05-10-2018 Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σε τρίτο της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών .
2018-09-26 13:21:58 26-09-2018 Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για επιλογή αναδόχου για την μίσθωση μηχανημάτων – οχημάτων για την εξασφάλιση της πολιτικης προστασίας, τη συντήρηση -βελτίωση Κ.Χ., εγκαταστάσεων, υποδομών Δήμου Αγρινίου για το τμήμα 7:Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός-όχημα) μεγάλου ύψους για απομάκρυνση αντικειμένων
2018-08-02 12:04:51 02-08-2018 Αποκατάσταση/Αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την άρση επικινδυνότητας σε οδούς με υπάρχουσες υποδομές (αγκύρια, φρεάτια κ.λ.π.) – Β φάση
--

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14/3/2019)

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
ΕΣΠΑ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ