ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
2021-07-22 09:42:13 22-07-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)
2021-07-22 09:28:26 22-07-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-07-14 10:24:39 14-07-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-06-30 09:02:11 30-06-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-06-24 09:34:50 24-06-2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.
2021-06-17 12:14:25 17-06-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πράσινο)
2021-06-17 11:48:43 17-06-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αθλητισμού)
2021-05-27 09:20:34 27-05-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.
2021-05-27 08:24:40 27-05-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
2021-05-20 13:44:22 20-05-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-05-19 12:23:36 19-05-2021 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ.1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)
2021-04-22 15:06:38 22-04-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-04-16 14:00:59 16-04-2021 Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίου Δικηγόρου
2021-03-23 10:00:32 23-03-2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
2021-02-22 15:25:00 22-02-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-02-17 14:54:13 17-02-2021 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2021-02-04 13:15:54 04-02-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
2020-12-02 14:08:05 02-12-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-11-12 13:50:42 12-11-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2020-11-12 13:48:27 12-11-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
2020-11-12 12:48:28 12-11-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού
2020-10-13 12:16:04 13-10-2020 Ανακοίνωση για δίμηνη πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων στο Δήμο Αγρινίου
2020-10-12 11:36:26 12-10-2020 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
2020-09-14 08:32:29 14-09-2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη -Δημοσιογράφου
2020-09-11 15:08:28 11-09-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
2020-09-07 15:05:55 07-09-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
2020-08-26 13:21:04 26-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 (ΝΕΑ) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-08-25 12:38:51 25-08-2020 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
2020-08-24 11:05:22 24-08-2020 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
2020-08-05 10:25:33 05-08-2020 Κοινωφελή Εργασία
2020-07-31 12:51:28 31-07-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-06-15 13:05:48 15-06-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-06-09 14:59:42 09-06-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-05-22 14:14:27 22-05-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-05-20 08:46:13 20-05-2020 Ανακοίνωση για την Προκήρυξη Προσλήψεων Στο Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
2020-05-13 09:42:45 13-05-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2020-05-07 09:05:02 07-05-2020 Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων
2020-04-28 10:36:35 28-04-2020 Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων
2020-04-15 15:05:39 15-04-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη (57) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με 4μηνη σύμβαση
2020-03-12 14:24:53 12-03-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-03-12 14:17:23 12-03-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-02-28 13:48:44 28-02-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-02-18 13:51:11 18-02-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2020-02-18 13:44:12 18-02-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-10-22 12:50:24 22-10-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-10-22 12:44:06 22-10-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-10-16 12:27:38 16-10-2019 Προκήρυξη για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στην Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου
2019-06-04 14:53:01 04-06-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-06-04 14:40:48 04-06-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-04-19 15:06:12 19-04-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-04-19 14:35:52 19-04-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-04-16 14:20:08 16-04-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-03-19 15:43:38 19-03-2019 Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων
2019-03-18 15:26:25 18-03-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-03-18 15:08:19 18-03-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-03-18 14:57:22 18-03-2019 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
2019-03-04 15:59:15 04-03-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2019-03-04 15:58:00 04-03-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2019-03-04 15:57:01 04-03-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2019-03-04 15:55:11 04-03-2019 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-12-18 15:56:13 18-12-2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-12-18 15:52:53 18-12-2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-11-22 13:45:29 22-11-2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-11-22 13:41:18 22-11-2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-11-22 13:35:46 22-11-2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
2018-10-18 13:45:05 18-10-2018 Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού
--

ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14/3/2019)

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ