ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ανακοίνωση για πρόσληψη (57) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με 4μηνη σύμβαση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ (57) ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 4ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από Τρίτη 21 – 4-2020 έως και Τρίτη 28-4-2020

 Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στο email idox@agrinio.gr

 Συνημμένα η ανακοίνωση και η αίτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
13-10-2020 Ανακοίνωση για δίμηνη πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων στο Δήμο Αγρινίου
12-10-2020 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
14-09-2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη -Δημοσιογράφου
11-09-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
07-09-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
26-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 (ΝΕΑ) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
25-08-2020 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
24-08-2020 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
05-08-2020 Κοινωφελή Εργασία
31-07-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ