ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγρίνιο   13-5-2020

ΘΕΜΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Μετά την αριθμ.πρωτ.14417/27-4-2020  πρόσκληση του Δήμου Αγρινίου για πραγματοποίηση εξαμηνιαίας πρακτικής άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου, υπήρξε μόνο ένας υποψήφιος, ο Τηλιγάδας Δημήτριος του Νικολάου,  που πληρούσε τις προϋποθέσεις, και ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση από 15-5-2020 έως και 14-11-2020.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ
13-10-2020 Ανακοίνωση για δίμηνη πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων στο Δήμο Αγρινίου
12-10-2020 Πρόσκληση για πρακτική άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
14-09-2020 Ανακοίνωση για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη -Δημοσιογράφου
11-09-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
07-09-2020 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
26-08-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 (ΝΕΑ) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
25-08-2020 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
24-08-2020 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
05-08-2020 Κοινωφελή Εργασία
31-07-2020 Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ