ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση: Αναστασιάδη 1, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
τηλ. 2641360310, φαξ:  2641360309, email: dagrnomi@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Υπεύθυνη: Σπυριδούλα Φλώρου
Τηλέφωνο:2641360402, 2641360340, φαξ:2641048498, e-mail: gtypou@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη: Καπέρδα Θεοδώρα Τηλέφωνο: 2641360628 φαξ: 2641022523 e-mail:  tpp@agrinio.gr  

Αρμοδιότητες Πολιτικής προστασίας

  1. Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:

1.α  Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

1.β Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.

1.γ Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου

1.δ Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. (Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας) 2.    Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:

2.α Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

2.β Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.

2.γ Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

2.δ Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση:Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Διευθύντρια: Αντωνία Σκιαδά Τηλέφωνο: 2641364400 φαξ:26410-32714, e-mail:dhmotast@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση: Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132
Προϊσταμένη:Αντωνία Σκιαδά
Τηλέφωνο: 2641364400, φαξ:26410-32714, e-mail:dhmotast@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132
Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Σπυριδούλα
Τηλέφωνο: 2641364400, φαξ:26410-32714, e-mail:dhmotast@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση:Δαγκλή 27, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο
Διευθυντής: Σαρδέλης Ανδρέας
Tηλέφωνο:  2641360 697, 696, 694, 217, 216, 214, φαξ: 2641031651, email: dpop@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο
Προϊσταμένη Ροντήρη Γεωργία
Tηλέφωνο: 2641360410, 411, 210, 239 φαξ:26410-48498, email: grontiri@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 27, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο,
Προϊστάμενος Μαντζανάς Δημήτριος
Tηλέφωνο: 2641360696, 694, 503, 216, 214, 211 φαξ: 2641031651, email: admin@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, Αγρίνιο.
Προϊστάμενος Aντωνόπουλος Αθανάσιος
Tηλέφωνο: 2641360 413, 414, 335, 332 φαξ:2641048498, email: aantonopoulos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Διευθύντρια: Χριστίνα Τσιχριτζή
Τηλέφωνο:26413-63451 , φαξ:2641363527, e-mail:dtoa@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη:Μαρία Ευαγγελάτου Τηλέφωνο:2641363450 , φαξ:2641363527, e-mail:mevaggelatou@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση:Γ.Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Αγρίνιο Προϊσταμένη: Φωτεινή Τσινιά Τηλέφωνο:26413-63550, φαξ:26413-63453, e-mail:tsiniafo@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη: Ελένη Πετρούλα
Τηλέφωνο: 2641363452, 453,454,455, 456 & 538, φαξ:2641363527, e-mail:agrotiki_paragogi@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθύντρια: Μαρία Ρόκκου Τηλέφωνο: 2641363509, φαξ: 2641029903, e-mail: ydom@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Φώτιος Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο: 2641363551, φαξ: 2641029903, e-mail: fantonopoulos@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Μιχαήλ Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο: 2641363519 , φαξ: 2641029903, e-mail: miligini@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διεύθυνση: Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Δημήτριος Παππάς
Τηλέφωνο: 2641363514, φαξ: 2641029903, e-mail: dpappas@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθύντρια : Βασιλική Καραπαπά Τηλέφωνο:2641360625, φαξ:2641048002, e-mail:dka@agrinio.gr   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Ευθύμιος Κομματάς
Τηλέφωνο: 2641360621, 2641360622, 2641360623, ή 15194 (χωρίς χρέωση),
φαξ: 2641048002, e-mail:ekathariotitas@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο: 2641360623, 2641360625  φαξ: 26410-48002, e-mail: dperivallon@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Διεύθυνση:Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Σακελλαριάδης
Τηλέφωνο:2641360624, 2641360626 ή 15194 (χωρίς χρέωση),  φαξ: 26410-48002,
e-mail:dperivallon@agrinio.gr ή sakellariadisk@gmail.com

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθυντής: Νταλιάνης Χαράλαμπος Τηλέφωνο:2641360631, φαξ:2641022523, e-mail:dper@agrinio.gr, hntalianis@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Ξενοπούλου και Σαμώτη, ΤΚ 30132 Αγρίνιο
Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Κραβαρίτης
Τηλέφωνο:2641057420, φαξ:2641057420, e-mail:kravaritis@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25,ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ελεονώρα Παπαπάνου
Τηλέφωνο: 2641360632, φαξ:2641022523, e-mail:dper@agrinio.gr
Τηλέφωνο Κοιμητηρίου Αγ. Γεωργίου Αγρινίου 2641022156
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: Δαγκλή 25, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Τηλέφωνο: 2641360628, φαξ: 2641022523, e-mail: dper@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Διευθύντρια: Τσίνα Μαρία
Τηλέφωνο: 2641363403, φαξ: 2641059356, e-mail: pronoia@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Αμαλία Ιωάννου
Τηλέφωνο:2641363536, φαξ: 2641059356, e-mail: amioannou@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ιωάννα Τασολάμπρου
Τηλέφωνο:2641363410, φαξ:2641059356, e-mail:itasolamprou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Ευσεβία Δημητρογιάννη
Τηλέφωνο:2641363406, φαξ:2641059356, e-mail:ddimitrogianni@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:Γληνού 1, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο:26410-48747, 26410-46990
e-mail:kentrokoinothtas@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΟΜH ΑΣΤΕΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:3ο χλμ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο: 26410-53202 φαξ:26410-53202
e-mail:astegwn_hmeras@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση: 3ο χιλ. Αγρινίου - Ιωαννίνων
Τηλέφωνο: 26410-27512 φαξ: 26410-53202 e-mail: astegwn_ypnwthrio@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:Πεζόδρομος Παπακωνσταντίνου (Πλατεία 3 Φανάρια), ΤΚ 30132
Τηλέφωνο: 26410-56055 φαξ:26410-59356 e-mail:pantopoleio_sitisi@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση:Βλαχοπούλου 13, ΤΚ 30132
Τηλέφωνο:26413-63411, 26410-25392 φαξ:26410-59356 e-mail:pantopoleio_sitisi@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο: 26410-33580, 26410-33582 φαξ: 26410-33582 e-mail: iatreiok@gmail.com ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΣΠΑ)
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απόρρητα. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο Συμβουλευτικό Κέντρο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.
Διεύθυνση:Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο: 2641363406, φαξ: 2641059356, e-mail: pronoia@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Διεύθυνση: Βλαχοπούλου 13, ΤΚ 30132 Τηλέφωνο:26410-25392, 26413-63407 φαξ:26410-59356 e-mail: pronoia@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Δαγκλή 27,  ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθυντής : Στέφανος Χατζηανέστης Τηλέφωνο: 2641360617 , φαξ: 2641039668 , e-mail: paideia@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Βοϊδολίβαδο,ΤΚ 30100 Αγρίνιο
Προϊσταμένη: Μαρία Τσώνη
Τηλέφωνο & fax 26410-23818, e-mail:dakmkousis@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Διεύθυνση:Τέρμα Παπαστράτου, ΤΚ 30100 Αγρίνιο Προϊσταμένη: Δήμητρα Λουκοπούλου Τηλέφωνο:2641360669, 2641360668 2641360667, 2641360666, 2641360665   φαξ:2641022393, e-mail:vivliothiki@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Διεύθυνση: Παλαιός Σταθμός Τρένων ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊστάμενος: Αθανάσιος Μουρτζιάπης Τηλέφωνο: 26413 60680 έως και 685 , φαξ:2641039668, e-mail:paideia1@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131
Διευθύντρια: Βασιλική Φελέκη
Tηλέφωνο: 2641360420, 220, φαξ: 2641026436, email:dioikitiko@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131

Προϊσταμένη:Αθηνά Καντάνη , Tηλέφωνο Δημοτολογίου: 26413-60430 έως 436 και 2641360441 ,  fax 26410-58973 e-mail:dhmotologio@agrinio.gr.

Τηλέφωνα Ληξιαρχείων:

ΔΕ Αγρινίου 2641360437 και 2641360438

ΔΕ Αρακύνθου 2635360021 και 2635360027 και fax 2635023121

ΔΕ Θεστιέων 2641360912 και 2641360915 , fax: 2641061353

ΔΕ Μακρυνείας 2635360101 και 2635360104, fax:2635042692

ΔΕ Νεάπολης 2641360712, fax: 2641044668

ΔΕ Παναιτωλικού 2641360012, 2641360013, 2641360014, fax: 26413-60016

ΔΕ Παρακαμπυλίων 2641362111, 2641362121, 2641362123, fax: 26410-81726

ΔΕ Παραβόλας 2641360812, 2641360814, 2641360817. fax: 26410-61234

ΔΕ Στράτου 2641362017, 2641362019, fax: 2641071214

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131
Προϊσταμένη:Σταυρούλα Ζησιμοπούλου
Tηλέφωνο:26413-60227, 26413-60421, 26413-60424 φαξ:26410-39660 e-mail:szisimopoulou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131
Tηλέφωνο: 2641360208,φαξ: 2641039660, email:dioikitiko@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διεύθυνση: Αναστασιάδη 1, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊσταμένη:Μαρία Καρρά
Τηλέφωνο: 2641360314, 2641360401, φαξ:2641048498, e-mail:dimarxos@agrinio.gr dimarxosag@agrinio.gr


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διεύθυνση: Aγγελόκαστρο, ΤΚ 30400
Τηλέφωνο:τηλ. 26413-61021,61013 φαξ:26410-93113 e-mail:de-aggelokastrou@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ
Διεύθυνση: Παπαδάτες, ΤΚ 30011
Τηλέφωνο:26353-60011 φαξ:26350-23005 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ
Διεύθυνση: Καινούργιο, ΤΚ 30132
Τηλέφωνο 26413-60912 fax 26410-61353 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
Διεύθυνση: Γαβαλού, ΤΚ 30015
Tηλέφωνο: 26353-60101 fax:26350-42692 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση: Νεάπολη, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο: 2641360711 fax:2641044667 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
Διεύθυνση: Σκουτερά ΤΚ 30131
Τηλέφωνο:2641360013, 2641360014 φαξ:2641360016, 2641360017 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Διεύθυνση: Παραβόλα, ΤΚ 30010
Τηλέφωνο: 2641360815 φαξ:2641061234 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Διεύθυνση: Αγιος Βλάσιος, ΤΚ 30021
Τηλέφωνο:26413-62111 φαξ:2641081726 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Διεύθυνση: Στράτος, ΤΚ 30150
Τηλέφωνο: 2641362019, 2641362011 φαξ:26410-71214 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνος, ΤΚ. 300 27
Τηλέφωνο 2641022506, 2641360440 και φαξ:2641022506 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Διευθυντής:Ιωάννης Αναστασίου Τηλέφωνο:2641360450, 2641360250, φαξ:26410-26314, e-mail:doikonomiki@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊστάμενος:Αναστασίου Ιωάννης Τηλέφωνο:2641360450, 2641360251 , φαξ:2641026314, e-mail:ganastasioy@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊσταμένη:Φωτεινή Τσινιά Τηλέφωνο:2641360455   φαξ:2641360375, e-mail:tsiniafo@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο Προϊστάμενος:Λάμπρος Δρέλλιας Τηλέφωνο:2641360452, 2641360252 , φαξ:2641026314, e-mail:drellias@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση:Παλαμά και Μαβίλη 6, ΤΚ 30131 Αγρίνιο
Προϊστάμενος:Νικόλαος Τασούλης
Τηλέφωνο:2641360478, 2641360278, φαξ:2641052543, e-mail:tasoulisnikos@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Διευθύντρια: Σταυρούλα Γεωργακού Παππά
Τηλέφωνο: 2641360733, 2641360730
φαξ:2641360738,
e-mail: spappa@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Τηλέφωνο  αναγγελίας βλαβών: 15194
Συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού: 26413 60741
Προϊστάμενος:Νικόλαος Σερπάνος
Τηλέφωνο:2641360717, φαξ:2641360738, e-mail:nserpanos@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150 Προϊστάμενος: Χρήστος Τσώκος Τηλέφωνο:2641360715, φαξ:2641360738, e-mail:tsokos.christos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Προϊσταμένη:Μαρία Χρυσικού
Τηλέφωνο:2641360727 , φαξ:2641360738, e-mail:mchrysikou@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Αναπληρωτής Προϊστάμενος:Κωνσταντίνος Μπαρμπάκης
Τηλέφωνο: 2641360728,φαξ:2641360738, e-mail:barbakis@agrinio.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Προϊστάμενος: Αριστείδης Τσιρογιάννης
Τηλέφωνο: 2641360720, φαξ:2641360738, e-mail:atsirogiannis@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Διεύθυνση:Παλαιό Δημαρχείο Νεάπολης, Νεάπολη ΤΚ 30150
Προϊσταμένη:Θεοδώρα Τσιλιγιάννη
Τηλέφωνο:2641360726 , φαξ:2641360738, e-mail:tsiligianni@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Διεύθυνση: Γ. Καραπαπά, ΤΚ 30132
Διευθύντρια:Ελένη Τσάρκου
Τηλέφωνο:26413-64423 φαξ:26410-31160 e-mail:etsarkou@agrinio.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ
Διεύθυνση:Γ. Καραπαππά 7, ΤΚ 30132
Προϊστάμενος: Γεώργιος Καραλής
Τηλέφωνο:26413-64427, 420 φαξ:2641031160 e-mail:gkaralis@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Διεύθυνση: Παραβόλα, ΤΚ 30010
Τηλέφωνο: 2641360807, φαξ: 2641360811, e-mail: d.paravolas@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΒΟΡΑΝΗΣ

Διεύθυνση:Νέα Αβώρανη, ΤΚ 30131
Τηλέφωνο:26410-39730, 26413-62310, φαξ:2641039730, e-mail:d.thestieon@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διεύθυνση: Αγγελόκαστρο, ΤΚ 30400
Τηλέφωνο: 26413-61019 , φαξ: 26413-61023, e-mail:d.aggelokastrou@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Διεύθυνση: Αγιος Βλάσιος, ΤΚ 30021
Τηλέφωνο: 2641362121, φαξ: 2641081726, e-mail: d.parakampylion@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
Διεύθυνση: Γαβαλού, ΤΚ 30015
Τηλέφωνο: 26353-60210 , φαξ: 26350-42222, e-mail:d.makryneias@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση:Νεάπολη, ΤΚ 30150
Τηλέφωνο:26413-60721, 26413-60722, φαξ:26410-29001, e-mail:d.neapolis-aitoloakarnanias@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
Διεύθυνση:Σκουτερά ΤΚ 30150
Τηλέφωνο:26413-60017, φαξ 2641360016, d.panaitolikou@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ
Διεύθυνση: Λεπενού, ΤΚ 30150
Τηλέφωνο:26410-92606, φαξ:2641092605, e-mail:d.stratou@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Διεύθυνση:Γ.Καραπαππά 7, ΤΚ 30132 Προϊσταμένη:Κωνσταντίνα Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο:26413-64422, 26413-64419,26413-64420, 26413-64421 φαξ:2641031160, e-mail:n.aitoloakarnania-agrinio@kep.gov.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 59A, ΤΚ 30027
Τηλέφωνο: 26413-60530, 26413-60531 και   φαξ: 26410-22506, e-mail:n.aitoloakarnania-agrinio-b@kep.gov.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος: Γεώργιος Παπαναστασίου Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131 Tηλέφωνο: 2641360400, 403, 407, 401, φαξ: 2641048498,  email: dimarxosag@agrinio.gr, dimarxos@agrinio.gr ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...


Μάθετε για ...
Θέλω να ...
Σύνδεσμοι...
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ